Notes: Please click on the title to download.

No. Title Publication Date
1 Ketetapan Umum Bil. 01-2024 - Borang, Penyata, Cara Permohonan dan Kaedah Bayaran di bawah Akta Cukai Pelancongan 2017, Akta Cukai Jualan 2018 dan Akta Cukai Perkhidmatan 2018 (Malay Version ONLY)
29-12-2023
2 Ketetapan Umum Bil. 02/2024 - Alat Bantuan Pengilangan (Manufacturing Aids) Dan Peralatan Cleanroom (Malay Version ONLY)
29-12-2023
3 Ketetapan Umum Bil. 02/2024 (Pindaan) 2024 - Alat Bantuan Pengilangan (Manufacturing Aids) Dan Peralatan Cleanroom (Malay Version ONLY)
24-04-2024
4 Ketetapan Umum Bil. 03/2024 2024- Penjelasan Maksud Perkataan "Used Directly" atau "Directly Used" Di Dalam Perintah Cukai Jualan (Orang Yang Dikecualikan Daripada Pembayaran Cukai) 2018 (Malay Version ONLY)
01-06-2024